У  К  Р  А  Ї  Н  А
 
                         ХАЛАЇДІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА
 
МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
                                         ПРОТОКОЛ  № 14
 
                                  14    сесія    6    скликання
 
                                 від  16   серпня      2012  року
 
 Рішення : 14 – 1/VІ, 14 – 2/VІ, 14 – 3/VІ, 14 – 4/VІ, 14 – 5/VІ,
                 14 – 6/VІ,14 – 7/VІ, 14 – 8/VІ,14 – 9/VІ, 14 – 10/VІ,
                  14 – 11/VІ, 14 – 12/VІ, 14 – 13/VІ,14 – 14/VІ      
 
 
 
                                                   
 
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
 
_16.08.2012р._________
Халаїдове
№ _14-15/VІ_____
 
 
 
 
 
  Про визначення  мінімальної
  суми  орендного  платежу за
  нерухоме  майно  фізичних осіб  на 2013 рік
 
     Відповідно до ст.28 п.2  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення надходжень до сільського бюджету, відповідно до підпункту 170.1.2. пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету  Міністрів  України від 29.12.2010 року №1253 « Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»  сільська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Визначити мінімальну вартість місячної оренди  1 (одного) кв. м загальної площі
    нерухомого майна фізичних осіб з урахуванням податку на додану вартість на
   75  років:
      -   для виробничого призначення 5,30 грн.
      -   для комерційного призначення 15,90 грн.
      -   для проживання фізичних осіб  5,30 грн.
2. Затвердити розрахунок визначення мінімальної вартості місячної оренди 1
    (одного) кв. м загальної площі нерухомого майна.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
    планування бюджету, фінансової та податкової політики і власності, комунальної
    власності і соціального розвитку села.
    
 
Сільський  голова                                 І.Д. Омельченко
 
 
 
 
                                              
                                                         
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
__16.08.2012______
Халаїдове
№ _14-3/______
 
 
Про встановлення збору
за провадження діяльності з надання
платних побутових послуг на 2013рік
 
Відповідно до п.п. 24 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР ст. 10, ст. 267 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI  сільська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
1.  Встановити збір за провадження діяльності надання платних побутових послуг на території Халаїдівської  сільської  ради  на 2013рік.
2.  Платниками збору є суб’єкти  господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в встановленому законодавчому порядку торгові патенти та проводять діяльність з надання платних побутових послуг.
3.     Збір за провадження діяльності з надання платних побутових послуг на території Халаїдівської сільської ради  за 1 місяць встановлюється у розмірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року відповідно до Переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. № 576 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. № 659 (659-2006-п).
4.     Збір за провадження діяльності з надання платних побутових послуг сплачується за місцем знаходження пункту з надання платних побутових послуг щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю.
 
5. Дане рішення  вводиться в дію з 01.01.2013 року.
 
6.     Контроль за виконанням рішення покласти на  бухгалтера сільської ради
 
За дорученням
Сільський   голова                                                   І.Д. Омельченко
 
 
 
                                                   
 
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
__16.08.2012______
Халаїдове
№ _14-4/______
 
 
 
Про затвердження податку за землю
на 2013 рік.
 
     Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Халаїдівська сільська рада
В и р і ш и л а :
 
1. До земель в межах населеного пункту, відповідно до нормативно грошової оцінки,  застосувати коефіцієнт індексації на 2013 рік.
 
2. Дане рішення вводиться в дію з 01.01.2013 р.
 
3. Контроль за даним рішенням покласти на землевпорядника Халаїдівської сільської ради Блонську Л.В.
 
 
Сільський голова                                І.Д. Омельченко.
 
 
 
 
 
                                           
 
 
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
__16.08.2012______
Халаїдове
№ _14-5/______
 
 
 
 
Про  встановлення орендної плати
на 2013 рік
 
     Відповідно до Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003р.
№ 13781-1, технічної документації з нормативної оцінки земель с. Халаїдове, Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про плату за землю» від 03.07.1992р. №38 Халаїдівська сільська рада
В и р і ш и л а:
 
1. Встановити ставки орендної плати в розрізі категорій земель та види угідь
    комунальної власності з врахуванням коефіцієнту індексації на 2013 рік:
 
             - землі водного фонду – 2%
             - землі сільськогосподарського призначення – 4,5 %
             - землі комерційного призначення – 10%
             - землі під господарськими будівлями – 3% 
 
Орендар
Нормативно
грошова оцінка
Площа
Затвердження
процентів
Вартість на
2013 рік.
 
Бай Володимир Тодосович
 
 
 
 
1196744,64
      626,55
12,7205  га.
  0,3784
 2%
 3%
 23934,89
   238,08
 
 
Нагорний Василь Іванович
 
 
 
 
739585
 626,55
8,2543
4,1840
2%
4.5%
 14791,70
2 621,48
 
 
ОСК «Україна
 
260224
 
2,9147  га.
 
2%
 
5204,48
 
 
Долина
 
 
 
   626,55
0,5155
 
3%
 
 322,99
 
СФГ «Обрій»
 
626,55
8,5431
 
3%
 
 
 
 5352,68
 
 
ПП Мевша С.Г.
 
48,544
450,1
450
10%
10%
2185
2184
 
ТОВ «Рапід».
 
37925,06
0,2054
3%
1137,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сільський  голова                                      І.Д. Омельченко
 
 
 
 
                                              
 
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
__16.08.2012______
Халаїдове
№ _14-6/______
 
 
 
Про ставки єдиного податку
на 2013 рік
 
    З метою забезпечення надходжень  до сільського бюджету, відповідно до п.24, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями від 21.05.1997 р. № 280/97 – ВР, Закону України «Про  внесення  змін  до Податкового  кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 4 листопада 2011 року №4014- VІ Халаїдівська сільська рада
В и р і ш и л а:  
 
  1. Затвердити ставки єдиного податку для  фізичних  осіб на території села Халаїдове в таких розмірах :
 
    - для першої групи –  10 %   розміру мінімальної заробітної  плати
      встановленої на 01 січня податкового року
   -  для другої групи – від 10% до 20%  розміру мінімальної заробітної плати            
      встановленої на 01 січня податкового (звітного) року (додаток 2).
 
2.  Дане рішення набирає  чинності  з  1 січня 2013 року.
 
3. Рішення про ставки  єдиного та  фіксованого  податку  від 23.12.2011р.
     № 10-1/VІ  втрачає  чинність.
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
    питань  планування  бюджетної, фінансової  та  податкової  політики.
 
 
 
Сільський  голова                                            І.Д. Омельченко
 
 
 
                                                                                     Додаток 2
 
                                      Рішення  від   16.08. 2012 року   №  14 – 6/VІ
 
 
КВЕД
             НАЗВА  ВИДУ  ДІЯЛЬНОСТІ
Ставка для  ІІ групи (%)
01.11.0
Вирощування зернових та технічних культур
 
 
до 2 га.
     -
 
від 2 га до 5 га
    10 %
 
від 5 га до 10 га
    12 %
 
від 10 га до 20 га
    12 %
 
від 20 га до 30 га
    14 %
 
від 30 га і більше
    20 %
05.02.0
Рибництво ; надання послуг у рибництві
 
 
до 2 га
     -
 
від 2 га до 5 га
   10 %
 
від 5 га до 10 га
   15 %
 
від 10 га до 20 га
   15 %
 
від 20 га і більше
   15 %
45.42.0
Столярні та теслярські роботи
   10 %
50.20.0
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
   15 %
52.11.0
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
   20 %
52.12.0
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
 
52.21.0
Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю
   12 %
52.27.1
Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями
   12 %
52.27.2
Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами
   12 %
60.22.0
Діяльність  таксі
   15 %
60.23.0
Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
    -
60.24.0
Діяльність автомобільного вантажного транспорту
   15 %
71.10.0
Оренда  автомобілів
   15 %
93.02.0
Надання послуг перукарнями та салонами краси
   10 %
93.03.0
Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг
   10 %
93.05.0
Надання  інших  індивідуальних  послуг
   12 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
__16.08.2012______
Халаїдове
№ _14-7/______
 
 
 
Про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
у  2013 році.  
 
 
З метою забезпечення надходжень до місцевогобюджету, відповідно до п.24 ст.26 Закону України від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями, ст.12 та ст.265 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755- VI,  сільська рада
 
вирішила:
 
1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. м.   в розмірі 1 % від мінімальної зарплати на 1 січня 2013 року.
2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. м.   в розмірі 2,7 % від мінімальної зарплати на 1 січня 2013року.
3. База оподаткування об"єкта житлової нерухомості зменшується для квартири на 120 кв.м. та для житлового будинку на 250 кв.м.
4. Дане рішення вводиться в дію з 1 січня 2013року
5.  Контроль за виконанням   рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів .
 
 
 
Сільський  голова                              І.Д. Омельченко
 
 
                                              
 
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
__16.08.2012______
Халаїдове
№ _14-8/______
 
 
Про встановлення збору за
паркування транспортних
засобів у 2013році
 
 
З метою забезпечення надходжень до міського бюджету, відповідно до п.24 ст.26 Закону України від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями, ст.12 та 266 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р № 2755- VI, сільська рада
 
вирішила :
 
1.  Відвести частину дорогипо вулиці Пархоменка, 20кв. м. для організації паркування автотранспортних засобів.
2. Встановити загальну кількість місць для паркування - 4 місць, ставку збору за кожну добу паркування в розмірі 0,04 відсотки мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2013року та загальний час паркування протягом місяця - три доби.
З.Доручити організацію та провадження збору за паркування транспортних засобів касиру Халаїдівської сільської ради Блонській Людмилі Василівні.
4.  Паркувальник самостійно встановлює розмір одноразового збору за паркування.
5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів сільської ради.
 
 
 
Сільський  голова                           І.Д. Омельченко
 
 
 
                                                    
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
__16.08.2012______
Халаїдове
№ _14-9/______
 
 
Про ставки збору за провадження
деяких видів підприємницької
діяльності на 2013рік
 
З метою забезпечення надходжень до міського бюджету, відповідно до п.24 ст.26 Закону України від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями, ст.12 та ст..67 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р
№  2755- VI, сільська рада вирішила:
1.Встановити ставку збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних АЗС, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг з розрахунку на календарний місяць в розмірі 0,1 розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня 2013 року.
2. Встановити ставку збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних АЗС, заправних пунктах) з розрахунку на календарний місяць в розмірі 0,4 розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня 2013року.
3.Встановити ставку збору за провадження торгівельної діяльності ювелірними цінностями з розрахунку на календарний місяць в розмірі 1,2 розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня 2013року.
4.Встановити ставку збору за провадження торгівельної діяльності із придбанням короткотермінового торгівельного патенту за один день в розмірі 0,02 розміру мінімальної зарплати та ставку збору з придбанням пільгового торгівельного патенту в розмірі 0,05 розміру мінімальної зарплати щорічно.
5. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2013року
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів сільської ради .
 
Сільський голова                               І.Д. Омельченко
 
 
                                               
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
__16.08.2012______
Халаїдове
№ _14-16/______
 
 
 
 
Про Порядок залучення, розрахунку
розміру і використання коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури
с. Халаїдове
 
    Відповідно до статей 30,40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» , ст.. 144 Конституції України, ст. ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування   Україні», враховуючи лист
«Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів» сільська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури с. Халаїдове (додаток 1)
2. Встановити розмір пайової участі у розвиток інфраструктури с. Халаїдове:
     - 5 відсотків загальної кошторної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;
     -  4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансової та податкової політики і власності, комунальної власності і соціального розвитку села.
 
Сільський  голова                             І.Д. Омельченко

 

                     
                                                    
 
 У  К  Р  А  Ї  Н  А
 
    ХАЛАЇДІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА
 
МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
                                         ПРОТОКОЛ  № 16
 
                                  16    сесія    6    скликання
 
                                 від  28   грудня      2012  року
 
 
           Рішення  16 – 1/VІ, 16 – 2/VІ, 16 – 3/VІ, 16 – 4/VІ.
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
                                                У  К  Р  А  Ї  Н  А
                                     ХАЛАЇДІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА
                                          
                                              П Р О Т О К О Л   №  16
                                     16  СЕСІЯ     6  СКЛИКАННЯ      
 
28   грудня    2012 року                                                    с. Халаїдове
 
Обрано  депутатів    до  сільської   ради                        14
Взяли  участь  у   роботі  сесії                                           8 / список  додається/.
 
Запрошені  на   сесію сільської ради :
 
1. Плиска Т.О. – бухгалтер сільської ради
 
 
Сесію   відкрив  і  вів   сільський    голова   Омельченко Іван Дмитрович.
 
                                  ПОРЯДОК   ДЕННИЙ СЕСІЇ:
 
1. Про  прийняття бюджету на 2013 рік.
2.Про програму організації та фінансування у 2013 році громадських робіт. 
3. Про  виплату премії сільському голові та працівникам сільської ради у
    2013 році.
4. Про звільнення від сплати земельного податку дитину сироту Мазур –
    Карибян М.В.
 
 
 В  кого  будуть  доповнення  до  порядку  денного ?  Немає? Хто  за  такий  
 порядок  денний  прошу  голосувати. Приймається  одноголосно.
           Одноголосно  затверджується  такий  регламент  роботи  сесії:
 
             - для  доповіді  по  першому  питанню 10 хв.                                       
             - для інформації з інших питань 5 хв.
             - для довідок  та  зауважень  в кінці  роботи  сесії  до 3 хв.
 
1. СЛУХАЛИ :  Про сільський  бюджет  на 2013 р
 
ІНФОРМУВАЛА: Плиска Т.О.  –  бухгалтер  сільської ради                            
ВИСТУПИЛИ:  Омельченко І.Д.– сільський голова, який підвів підсумок
                            виступу бухгалтери сільської ради  наголосив, що на даний 
                            час немає тарифікації  з районного відділу освіти по
                            дитячому садку, з районного будинку культури по
                            сільському будинку культури.
                            На 2013 рік дотація зменшена на 17 тис.грн.
                        В наступному році планується багато робіт, а це: обгородити
                        пам’ятний знак загиблим воїнам в центрі села, реконструкція
                        вул. Шевченка, святкування 100 річчя церкви Різдва   
                        Богородиці. Продовжувати роботи по газифікації села.
                        Риженко М.Г.- депутат в/о № 13 голова комісії з питань
                        планування бюджету, фінансової політики і власності,
                        комунальної власності і соціального розвитку села, 
                        запропонував прийняти бюджет і поставити дане питання на
                        голосування.                         
                                  Голосували  «За» Одноголосно.
 
ВИРІШИЛИ  :Рішення  «Про сільський  бюджет на 2013р»/додається/
 
2. СЛУХАЛИ:  Про програму організації та фінансування у 2013 році
                           громадських робіт. 
 ІНФОРМУВАВ: Омельченко І.Д.  – сільський голова, який ознайомив
                           присутніх з Програмою основним завданням якої є :
                           соціальна підтримка безробітних , забезпечення додатковими
                           заробітками осіб з числа зайнятого населення. Для виконання
                           Програми  пропоную затвердити кошти в сумі 6 259 грн.
 ВИСТУПИЛИ: Маларчук Л.М. – депутат в/о № 4 запропонувала затвердити                        
                           Програму   поставити  дане рішення на голосування.
 
                                          Голосували  «За». Одноголосно 
 
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про програму організації та фінансування у 2013 році
                           громадських робіт »/ додається/
 
3. СЛУХАЛИ: Про виплату премії сільському голові та працівникам
                          сільської ради  у  2013 році.
 
ІНФОРМУВАВ: Омельченко І.Д. – сільський голова ознайомив присутніх з
                           Положенням про преміювання на 2013 рік.
ВИСТУПИЛА: Мороз О.А.- депутат в/о№2 , запропонувала затвердити
                          Положення про преміювання на 2013 рік та проголосувати за
                        дане рішення.
                          
                          Голосували  «За». Одноголосно 
 
4. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати земельного податку дитину сироту
                          Мазур – Карибян М.В.
 
ІНФОРМУВАВ: Омельченко І.Д. – сільський голова.
                          питання на голосування.
ВИСТУПИЛА: Коханівська Н.В. – депутат в/о №1, запропонувала звільнити
                      дитину сироту Мазур – Карибян М.В. від сплати земельного
                      податку 100%  до  її  повноліття. 
                  
                          Голосували  «За». Одноголосно 
 
ВИРІШИЛИ: Рішення «: Про звільнення від сплати земельного податку
                         дитину сироту Мазур – Карибян М.В.»/ додається/
 
 
 
Сільський  голова                                              І.Д. Омельченко
 
 
 
                                                     
 
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
 
28.12.2012
Халаїдове
16 – 2/VІ
 
 
  Про програму організації   та
  фінансування у 2013 році
  громадських робіт
 
Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та керуючись статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012, який набирає чинності з 1 січня 2013 року, Халаїдівська сільська   рада
ВИРІШИЛА:
 
1.                      З метою тимчасової зайнятості осіб місцевої територіальної громади затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт для населення   на 2013 рік (додається).
2.                      При формуванні сільського бюджету на 2013 рік передбачити кошти на виконання зазначеної Програми в межах видатків, передбачених на фінансування відповідних галузей.
3.                      Халаїдівській сільській раді забезпечити виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення  в сумі 6259 грн.  на 2013 рік.
4.                      Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою  
 
Сільський  голова                                          І.Д. Омельченко
 
 
                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                    рішення Халаїдівської  сільської ради
                          районної ради
                                                        від 28.12.2012 року  № 16 - 2/VІ
 
 
Програма організації та фінансування у 2013 році громадських робіт
 
 
1.     Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 
З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та зняття напруги серед зазначених верств населення Монастирищенським центром зайнятості проводилося залучення їх до оплачуваних громадських робіт.
Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.
Протягом 2011 року в оплачуваних громадських роботах взяли участь 31 особа з числа незайнятого населення, протягом 11 місяців 2012 року – 21 особа з числа незайнятого населення.  Оплата праці  31  особі протягом 2011 року фінансувалась за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі – Фонд), протягом  2012 року – 21 осіб.
Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 5067-VI, який набирає чинності з 1 січня 2013 року, фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних.  
Також, у 2013 році планується залучення до таких робіт зайнятого населення, а саме учнів та студентів у вільний від навчання час, пенсіонерів, працюючих громадян у вільний від роботи час, інших категорій зайнятого населення.
 
2.     Мета та завдання Програми
Метою Програми є залучення широкого кола жителів села Халаїдове до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм району, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.
Основними завданнями Програми є:
–       забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;
–       соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;
–       забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;
–       взаємодія органів місцевого самоврядування, Монастирищенського центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів.
 
3.     Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки виконання Програми
 
Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення
с. Халаїдове , на які спрямована Програма, відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”, є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів, центр зайнятості, проведення громадських робіт у роботодавців.
Строк виконання Програми – 2013 рік.
 
4.     Перелік видів громадських робіт
4.1.         Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів сільського бюджету,  роботодавців: СФГ «Обрій»
1.     Благоустрій міст, сіл, селищ (зокрема, роботи із благоустрою на кладовищах).
2.     Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.
3.     Підсобні роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів освіти, закладів фізичної культури і спорту, культури і мистецтва).
4.     Догляд за одинокими непрацездатними особами, у тому числі особами похилого віку, а також догляд за хворими у закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого віку.
5.     Проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.
4.2.         Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів роботодавців:
1.     Сільськогосподарські роботи,
2.     Розчистка придорожніх смуг.
3.     Благоустрій території села.
4.     ………..
5.     ……….. (визначити конкретно по своєму району)
 
5.     Джерела фінансування Програми
Для забезпечення реалізації Програми передбачаються  кошти відповідного місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей .
Обсяги видатків на виконання Програми з сільського бюджету визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій Монастирищенського центру зайнятості та інших соціальних партнерів (перерахувати).
Також до фінансування Програми залучаються кошти:
–       Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
–       роботодавців, для яких виконуються громадські роботи;
–       інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 
 
6.     Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для села Халаїдове у 2013 році
 
№ з/п
Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальні за виконання
1
Визначити потреби  по благоустрою, соціального захисту одиноких осіб та громадян похилого віку, інвалідів праці та війни, закладів медицини, освіти та культури з метою організації громадських робіт
грудень 2012 року
Соціальні партнери (перерахувати), Монастирищенський центр зайнятості, СФГ «Обрій» , організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою), інші громадські організації (за згодою) 
2
Проводити роз’яснювальну роботу щодо соціальної значимості та користі для села і конкретних роботодавців громадських робіт через  семінари, круглі столи
грудень 2012 р.
-2013 рік
Монастирищенський  центр зайнятості,
 Орган місцевого самоврядування
3
Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних та матеріально-технічних проблем щодо організації та проведення громадських робіт
2013 рік
Орган місцевого самоврядування, Монастирищенськийцентр зайнятості, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)
4
Керівникам ПОУ, на базі яких будуть проводитись громадські роботи, призначити відповідальних осіб за організацію цих робіт, зокрема, для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з Монастирищенським  центром зайнятості, іншими партнерами
2013 рік
керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)
5
Надавати консультативно-методичну допомогу з організаційних і нормативно-правових організації громадських робіт
2013 рік
Монастирищенський центр зайнятості
6
Визначити обсяги громадських робіт
2013 рік
 Орган місцевого самоврядування, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)
7
Укладати договори про організацію та проведення громадських робіт
2013 рік
 Монастирищенський центр зайнятості,  орган місцевого самоврядування,
визначені роботодавці (за їх згодою)
8
Надавати інформацію про вільні робочі місця для проведення громадських робіт  Монастирищенському центру зайнятості
2013 рік
керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)
9
Виходячи з видів, обсягів, термінів виконання та у межах кошторисних призначень для проведення громадських робіт направляти осіб, які мають бажання брати участь у таких роботах
2013 рік
 Монастирищенський  центр зайнятості
10
Вирішувати питання своєчасного забезпечення учасників громадських робіт необхідним робочим інвентарем, спецодягом
2013 рік
Орган місцевого самоврядування
, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою),  Монастирищенський  центр зайнятості
 
7.     Контроль за ходом виконання Програми
Контроль за ходом виконання Програми покладається на Омельченка Івана Дмитровича  та Монастирищенський  центр зайнятості. Виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання затверджених заходів та інформувати про виконання заходів Халаїдівську сільську раду та Монастирищенський  центр зайнятості та управління праці та соціального захисту населення РДА до 1 лютого 2014 року.
Управління праці та соціального захисту населення РДА надає дані оцінки ефективності Програми, а у випадку невиконання – пояснення причин невиконання в термін до 1 лютого 2014 року.
 
8.     Очікуваний кінцевий результат Програми
 
Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм міста (села, селища, району), ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.
Результативні показники, що характеризують виконання Програми:
№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2013 рік
1
Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в Монастирищенському центрі зайнятості
осіб
Монастирищенський центр зайнятості
20 -25
2
Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в Монастирищенському центрі зайнятості та будуть залучені до громадських робіт
осіб
Монастирищенський центр зайнятості
20
 
3
Питома вага безробітних-учасників громадських робіт у загальній кількості безробітних, які будуть перебувати на обліку в Монастирищенському центрі зайнятості
%
Монастирищенський центр зайнятості
0,9
 
 
 
 
 
 
Роботодавці, у яких планується організовувати громадські роботи у 2013 році для населення району та джерела фінансування
 
№ з/п
Назва роботодавця
Вид робіт
Джерело фінансування
1.
 
 
2.
 
3.
Халаїдівська сільська рада
 
 
ТЧХ
 
СФГ «Обрій»
благоустрій
 
догляд за особами
похилого віку
 
сільськогосподар
-ські роботи
 
Кошти з бюджету,
кошти Фонду.
 
Кошти Фонду
 
Кошти Фонду
 
 
ЗВІТ  ПРО  ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ
 
ХАЛАЇДІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ   ЗА  11 місяців   2012   року.
 
 
До  сільського   бюджету  за  11міс. 2012   рік   мобілізовано  464566,95   грн.:
До  загального  фонду  - 412052, 16   грн.
До  спеціального  фонду  -  52514, 79 грн.
 
Загальний  обсяг  видатків  бюджету  Халаїдівської   сільської  ради
склав   412052, 16  грн.
 Видатки  на  утримання   дошкільної   освіти    склали   168404, 59  грн.,
 що  становить    93, %.
Витрати на  апарат    управління    при  плані  169714,17 грн.,   або  94, % .
Витрати   на  Будинок  культури   склали    40326,61 грн.,  або    93 % .
Витрати   на   утримання  бібліотеки   склали   17 857,09  грн.  або  92%.
Видатки   на  соц. захист  населення  склали   2410  грн.  тобто  54 %  ,  від
плану  5000 грн.
Видатки   на  благоустрій  склали  3839,7 грн. що становить   44 %.
Субвенція іншим бюджетам  9500 грн., 100%
Дотації  з  районного   бюджету  одержано    278 341,71  грн.
Крім того субвенція з обласного бюджету виділена в сумі 2054,00 грн., для проведення поточного ремонту доріг.
 
Сільський голова :                          І.Д.Омельченко
Бухгалтер сільської  ради:             Т.О. Плиска
 
                 
 
                                ПОЯСНЮЮЧА   ЗАПИСКА
 
ДО  БЮДЖЕТУ  ХАЛАЇДІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  НА  2013 РІК.
 
 
 
        Загальний   обсяг   доходів   сільського  бюджету  на  2013  рік
передбачено  в  сумі   533647 грн.  в  тому  числі  загального    фонду
475 211 грн.,   спеціального   фонду   58 436 грн.
 
Доходи   загального  фонду:
 
Плата  за  землю                                    95 100 грн.
Збір за провадження деяких
видів підприємницької діяльності         4140  грн.
Податки  на  доходи  фізичних осіб     88 471  грн.
Фіксований  с/г   податок                      8 900   грн.
Державне  мито                                        60    грн.
Дотація  вирівнювання                     277, 44    грн.
Надходження від орендної плати
За користування ЦМК                          1 100   грн.
 
Загальний  обсяг  видатків   передбачений  на  2013 рік   в   бюджеті
Халаїдівської   сільської  ради    в   розмірі   533 647  грн.  в   тому  числі
загального   фонду   475 211  грн.   спеціального  58 436 грн.
 
Видатки   загального   фонду :
 
Апарат  управління                       192393  грн.
Дошкільна  освіта                          197006  грн.
Будинок  культури                          55448  грн.
Бібліотека                                        22344  грн.
Соціальна допомога                       1 000    грн.
Благоустрій                                     7 020   грн.
 
 
Сільський  голова                                        І.Д. Омельченко
 
Бухгалтер с/ради                                         Т.О. Плиска
 
 
                                                  
 
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
28.12.2012
Халаїдове
16 – 1/VІ
 
 
 
Про  сільський бюджет
                                                      на 2013 рік
_Халаїдівська__________сільська_____________________рада
 ВИРІШИЛА:
 
 1.Установити загальний обсяг доходів ___сільського_____________бюджету на 2013____ рік у сумі 533647_______ тис.грн.[1].
Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 475211____тис.грн., спеціального фонду бюджету  _58436____тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  _34000________ тис. грн.(додаток №1).
 
 2.Затвердити загальний обсяг видатків _сільського_____________бюджету на 2013___ рік у сумі _533647______ тис.грн.1 , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 475211____тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету  58 436_________тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів(додаток № 3).
 
3. Установити профіцит ____________бюджету у сумі ________тис.грн., в тому числі:
 загального фондусільського бюджету у сумі ______тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
спеціального фондусільського бюджету у сумі ______тис.грн., джерелом покриття якого визначити  погашення місцевого боргу у сумі ________тис.грн., придбання цінних паперів у сумі ________тис.грн. (додаток 6).
 
4. Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі ______тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі __________тис.грн.;
- залучення  до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень у сумі __________тис.грн. (додаток 6).
 
 5.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  300.грн.
 
6.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток4)на 2013 рік:
дотації вирівнювання місцевим бюджетам  у сумі 277.44тис. грн.;
додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  ___________у сумі _______тис.грн.;
коштів, що передаються до державного (відповідного місцевого) бюджету, у сумі_________ тис. грн.;
інших дотацій у сумі_________ тис. грн.;
субвенцій (окремо за видами) місцевим бюджетам __________ у сумі ________тис. гривень.
 
  7.Установити обсяг повернення кредитів до _________бюджету у сумі ____тис.грн. та надання кредитів з ________бюджету, у сумі ___тис.грн. в ____ році (додаток № 5).
 
  8.Затвердити перелік об’єктів (додаток № 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку 2.
 
  9.  Установити обсяг резервного фонду сільського бюджету на 2013 рік у сумі ____ тис. гривень.
 
 10.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2013 рік за їх економічною  структурою:
2111-заробітна плата,2120-нарахування на оплату праці,2220-медикаменти та перев.»язу вальні матеріали,2230-продукти харчування,2270-оплата комунальних послуг та енергоносіїв,2730-інші виплати населенню.
 11.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму  ____ тис.грн. (додаток № 8).
 
  12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 
   13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право _____________ отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на ____ рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
 
 14.  Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
Сільський голова                                              Омельченко І.Д.
 
 
 
                                                    
 
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
28.12.2012
Халаїдове
16 – 4/VІ
 
 
 
Про звільнення від сплати
земельного податку дитину- сироту
 
     Заслухавши та обговоривши інформацію землевпорядника сільської ради Блонської Людмили Василівни «Про звільнення від сплати  земельного податку дитину сироту2, та відповідно до ст.33 п.1) Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» Халаїдівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Звільнити від сплати земельного податку, на 100%  дитину сироту Мазур – Карибян Марію Валеріївну – 2009 року народження  до її повноліття. 
 
Сільський голова                                               Омельченко І.Д.
 
 
 
                                                 
ХАЛАЇДІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
с. ХАЛАЇДОВЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
 
28.12.2012
Халаїдове
16 – 3/VІ
 
Про виплату премії сільському голові
та працівникам сільської ради
 
     Заслухавши та обговоривши інформацію  бухгалтера с/ради «Про виплату премії сільському голові та працівникам сільської ради», зважаючи на вагомий внесок та інтенсивність сільського голови та працівників сільської ради та відповідно до ст.26 п.5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006р. «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суді та інших органів» зі змінам, Постанови КМУ №34 від 06.02.2008р. Халаїдівська сільська рада 
ВИРІШИЛА:
 
1. Преміювати сільського голову, секретаря  сільської ради відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, в межах фонду преміювання  в розмірі 10% посадового окладу та економії фонду оплати праці згідно Положення про преміювання у 2013 році. / Положення  про преміювання додається/.
2. Преміювати бухгалтера сільської ради  відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, в межах фонду преміювання  в розмірі 50% посадового окладу та економії фонду оплати праці згідно Положення про преміювання у 2013 році. / Положення  про преміювання додається/.
 
2. Бухгалтеру  Плисці  Т.О., нараховувати премію.
 
Сільський  голова                                 І.Д. Омельченко